Aktualności

Quality Control Cards

Quality Control Cards

Program zintegrowany będzie z stacjami roboczymi na produkcji. Aplikacja będzie umożliwiała rejestrowanie postępów produkcji danego zlecenia, potwierdzanie punktów kontrolnych wymaganych w procedurach oraz rozliczenie materiałów i produkcji. Użytkownikowi prezentowane będą wszystkie kroki, które ma do wykonania. Zaprezentowane będą w formie czytelnie rozpisanych etapów kontroli produkcji. Prezentacja ta przypominać będzie o zarejestrowaniu numeru oraz serii materiału, potwierdzeniu ich z BOM, kontrolach wymaganych na danym etapie produkcji itp. Użytkownik będzie potwierdzał wykonanie danej operacji co zostanie odnotowane w systemie. Pozwoli to w przyszłości na sprawne przeprowadzanie wszelkiego rodzaju analiz. Planujemy również przypisanie do stacji roboczych skanerów co umożliwi powiązanie operacji i użytkownika za pomocą kodu kreskowego. Pozwoli to również na kontrolę materiałów za pomocą kodów kreskowych z etykiet logistycznych. Program będzie generował kartę kontroli w formacie pdf/excel oraz raporty wymagane przez Zleceniodawcę. Quality Control Cards jest w chwili obecnej na etapie projektowania – zapraszamy firmy zainteresowane projektem do udziału w jego realizacji.

Internal Corrective Action Report

Internal Corrective Action Report

Program będzie służył do raportowania wszystkich niezgodności jakie zostaną zidentyfikowane w procesach przebiegających w fabryce. Będzie stanowił bazę niezgodności wraz z ich opisem oraz miejscem na zaplanowanie akcji korygujących. Program ICAR służyć ma przede wszystkim analizowaniu przyczyn występowania niezgodności co w konsekwencji pozwoli na zapobieganie im w przyszłości. Program będzie również swoistą platformą komunikacji pomiędzy właścicielami niezgodności a osobami do których kierowane są akcje korygujące i zapobiegawcze.

WebArgo Design Studio - Aktualności